Q-tamolla.com-sivuston rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä: Q-tamolla, Hämeenkatu 28, 05800 Hyvinkää, Y-tunnus: 2828043-8

Rekisteriasiat: Q-tamolla asiakaspalvelu ([email protected]) vastaa asiakasrekisterissä olevia henkilötietoja koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

Rekisterin nimi: Q-tamolla asiakasrekisteri.

Rekisterin pitämisen peruste: Nimi ja osoitetietoja käytämme tarvittaessa yhteydenottoon sekä Q-tamolla.com verkkokaupasta tilattujen tuotteiden postittamiseen. Asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitaminen, toteuttaminen, kehittäminen ja seuranta.

Käyttötarkoitus: Rekisterin käyttötarkoituksena on asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät asiat, kuten asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden lähetysten seurantaan. Tietoja voidaan käyttää henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Lisäksi Q-tamolla voi suunnata markkinointiansa ja mainontaansa asiakastietojen perusteella omien palvelujensa kautta rekisterin asiakkailleen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle. Rekisterinpitäjällä on pääsy verkkokaupan tietokantaan ongelmatilanteiden ratkaisemiseksi.

Rekisterin tietosisältö: Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

Henkilön etu- ja sukunimi, Sähköpostiosoite, Postiosoite, Puhelinnumero, Tiedot käsitellyistä tilauksista, Tilausten Postin seurantatiedot

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet: Tietolähteenä ovat Asiakkaaksi rekisteröitymisen yhteydessä sekä asiakassuhteen kestäessä asiakkaalta kerättävät tiedot. Säännönmukaiset tietojen luovutukset. PayPal -maksutapaa käytettäessä asiakkaan tiedot välitetään rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille.

Tietojen poistaminen: Tietoja poistetaan asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

Rekisterin suojauksen periaatteet: Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Q-tamolla.com -asiakasrekisteriin ei ole pääsyä julkisten verkkojen kautta, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille.

Kielto-oikeus: Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.